Avalua el teu municipi

Des de la iniciativa “Entorns escolars Segurs i Saludables” hem desenvolupat 11 indicadors perquè els municipis, associacions, centres escolars o qualsevol organisme interessat puguin realitzar autoavaluacions sobre l’estat dels entorns escolars i el foment de la mobilitat activa, sostenible i autònoma dels nens, nenes i adolescents en els seus municipis.

Aquests 11 indicadors, vinculats a les propostes de la iniciativa “Entorns escolars
Segurs i Saludables
“, s’han dissenyat per tal que cada municipi o organisme/agent interessat faci una avaluació inicial i periòdica (cada 2 anys) per conèixer inicialment en quin estadi es troben els entorns escolars avaluats, i

Des de la iniciativa “Entorns escolars Segurs i Saludables” hem desenvolupat 11 indicadors perquè els municipis, associacions, centres escolars o qualsevol organisme interessat puguin realitzar autoavaluacions sobre l’estat dels entorns escolars i el foment de la mobilitat activa, sostenible i autònoma dels nens, nenes i adolescents en els seus municipis.

Aquests 11 indicadors, vinculats a les propostes de la iniciativa “Entorns escolars Segurs i Saludables“, s’han dissenyat per tal que cada municipi o organisme/agent interessat faci una avaluació inicial i periòdica (cada 2 anys) per conèixer inicialment en quin estadi es troben els entorns escolars avaluats, i seguidament poder veure el progrés al llarg del temps.

seguidament poder veure el progrés al llarg del temps.

Així pot anar prenent consciència dels aspectes que cal millorar per arribar a la situació “ideal”. Cal destacar que aquests indicadors són una simplificació, i que se’n podrien utilitzar molts més, però creiem que són suficients i factibles d’aplicar. A més, permeten tenir una idea de la situació a cada municipi i també conscienciar de la necessitat de prendre mesures concretes, així com oferir eines perquè es duguin a terme els canvis necessaris (veure la secció “Què més pots fer?” al web de la iniciativa).

Així pot anar prenent consciència dels aspectes que cal millorar per arribar a la situació “ideal”. Cal destacar que aquests indicadors són una simplificació, i que se’n podrien utilitzar molts més, però creiem que són suficients i factibles d’aplicar. A més, permeten tenir una idea de la situació a cada municipi i també conscienciar de la necessitat de prendre mesures concretes, així com oferir eines perquè es duguin a terme els canvis necessaris (veure la secció “Què més pots fer?” al web de la iniciativa).

Com funciona?

Participar és molt senzill; l’objectiu és que els municipis, centres escolars o associacions (AFAs, ONG …) puguin realitzar l’autoavaluació a partir d’indicadors relativament fàcils d’obtenir i de reportar. El mecanisme de participació és diferent per als ajuntaments que per als centres escolars o associacions.
De moment estem en fase de disseny i testeig de l’eina, així que agraïm la vostra participació i les vostres aportacions i comentaris.
Us animeu a participar?

SI ETS UN AJUNTAMENT

Els municipis interessats a participar ompliran el formulari preparat per a tal fi, indicant les dades de contacte, població total del municipi, el nombre d’alumnes per franja d’edat en el municipi en el moment de contestar l’enquesta, així com el nombre total de centres escolars per etapa educativa i les dades dels col·legis i instituts ( en format Excel: nom de l’escola o institut, coordenades, nombre d’alumnes totals, si té primària, secundària o ambdues). Aquestes dades són útils a l’hora de tenir una idea de les característiques dels municipis participants i realitzar estadístiques. Així mateix, els municipis han d’indicar el nivell de compliment per a cada indicador (totes són variables contínues excepte l’indicador nº10). Dos anys després de la primera autoavaluació, es contactarà als municipis perquè tornin a realitzar-la, i així successivament en els següents anys.

SI NO ETS UN AJUNTAMENT

Les associacions o centres interessats a participar ompliran el formulari preparat per a tal fi, indicant les dades de contacte, així com informació addicional si es disposa d’ella, que és útil a l’hora de tenir una idea de les característiques del municipi o entorn escolar. Així mateix, s’indicarà el nivell de compliment per a cada indicador (totes són variables contínues excepte l’indicador nº10). Proposem que l’autoavaluació sigui cada dos anys, per anar valorant si hi ha millores en els entorns escolars. Important: alguns indicadors estan pensats perquè es reportin a escala municipal; en aquest cas, a l’hora de reportar, indiqui “No aplica”.

IMPORTANT
un cop omplert el formulari,
si us plau feu arribar un correu a

mireia.gascon@isglobal.org

informant de que
l’heu omplert.

Els 11 indicadors de la iniciativa
“Entorns escolars Segurs i Saludables”

IMPORTANT
un cop omplert el formulari,
si us plau feu arribar un correu a

mireia.gascon@isglobal.org

informant de que
l’heu omplert.

Percentatge de centres escolars sense aparcament de cotxes dins de l’recinte escolar.

Percentatge de centres escolars sense aparcament de cotxes dins de l’recinte escolar.

Percentatge de centres escolars amb aparcament segur per a bicicletes i patinets.

Percentatge de centres escolars amb aparcament segur per a bicicletes i patinets.

Percentatge de centres escolars que tenen horts escolars, cobertes verdes, jardí, jardí vertical, sostres verds, etc. (Qualsevol aplica).

Percentatge de centres escolars que tenen horts escolars, cobertes verdes, jardí, jardí vertical, sostres verds, etc. (Qualsevol aplica).

Percentatge de centres escolars en l’entorn hi ha mesures de calmat de l’trànsit motoritzat per reduir la velocitat (màxim 20 km / h) i el nombre de vehicles.

Percentatge de centres escolars en l’entorn hi ha mesures de calmat de l’trànsit motoritzat per reduir la velocitat (màxim 20 km / h) i el nombre de vehicles.

Percentatge de centres escolars que tenen limitat l’aparcament de cotxes o motos prop de l’entrada.

Percentatge de centres escolars que tenen limitat l’aparcament de cotxes o motos prop de l’entrada.

Atès que no hi ha incidents i es respecten les normes, percentatge d’entorns escolars que NO necessiten presència policial / agents cívics per gestionar l’entrada i sortida.

Atès que no hi ha incidents i es respecten les normes, percentatge d’entorns escolars que NO necessiten presència policial / agents cívics per gestionar l’entrada i sortida.

Percentatge de centres escolars amb un projecte de camí escolar implementat. El projecte de camí escolar ha de seguir els estàndards marcats per la DGT: (veure referència) segurs, sostenibles, saludables, amb autonomia.

Percentatge de centres escolars amb un projecte de camí escolar implementat. El projecte de camí escolar ha de seguir els estàndards marcats per la DGT: (veure referència) segurs, sostenibles, saludables, amb autonomia.

Del total de km de carrers en un radi de 1.000 m al voltant de cada centre escolar, indicar el percentatge de km de carrils bici segregats (sense cotxes) que permeten l’ús autònom per part de la infància i adolescència.

Del total de km de carrers en un radi de 1.000 m al voltant de cada centre escolar, indicar el percentatge de km de carrils bici segregats (sense cotxes) que permeten l’ús autònom per part de la infància i adolescència.

Percentatge de centres escolars que participen en programes educatius de promoció de l’ús quotidià de la bicicleta i
seguretat viària (veure referència).

Percentatge de centres escolars que participen en programes educatius de promoció de l’ús quotidià de la bicicleta i
seguretat viària (veure referència).

El municipi té limitada, per ordenança municipal, la velocitat màxima a 30 km / h de forma generalitzada a tot el municipi (no només el que estableix la DGT) i fa complir la normativa mitjançant control de velocitat.

El municipi té limitada, per ordenança municipal, la velocitat màxima a 30 km / h de forma generalitzada a tot el municipi (no només el que estableix la DGT) i fa complir la normativa mitjançant control de velocitat.

Percentatge d’estudiants de primària i secundària del municipi que van de manera autònoma (sense l’acompanyament d’un adult) a el centre escolar, ja sigui caminant, en patinet o en bici.

Percentatge d’estudiants de primària i secundària del municipi que van de manera autònoma (sense l’acompanyament d’un adult) a el centre escolar, ja sigui caminant, en patinet o en bici.