Na cidade de Pontevedra, cidade de referencia, os nenos da escola Barcelos propuxeron cambios no espazo diante da escola que ata entón ocupaban os coches. Pontevedra é unha cidade de referencia en relación á pacificación do tráfico e a mellora da contorna urbana.