A obesidade é un serio problema na sociedade actual que afecta a toda a poboación. Os escasos niveis de actividade física e o acusado tempo de sedentarismo definen un estilo de vida pouco saudable en nenos e adolescentes. O desprazamento á escola é un comportamento que realizan os mozos diariamente polo menos dúas veces ao día para ir e volver da escola. O proxecto PACO pretende profundar no coñecemento do desprazamento activo na escola. Coñece os resultados!