En Movera (Zaragoza), a área de urbanismo do Concello acondicionou un solar de propiedade municipal de 2.400 metros cadrados para que servise como aparcamento aos pais e nais do Colexio Público Juan Pablo Bonet. Este é un claro exemplo de mala práctica, e que vai en dirección contraria aos obxectivos da iniciativa “Contornas escolares seguros e saudables”. Tamén mostra a falta de traballo entre diversas áreas do Concello (saúde, educación, urbanismo, mobilidade, etc).