O proxecto “Achégame”, que se pretende impulsar desde a concellería de seguridade do  Ayto. da Lagoa, busca facilitar o tránsito de vehículos nas contornas escolares, poñendo o foco nunha parte do problema: os atascos. Esta estratexia é incompatible cos obxectivos que, sen dúbida, deben priorizarse: unha mobilidade sostible, activa, segura e máis autónoma.