Un estudo sobre a calidade do aire mostra que o movemento popular detrás deste impulso, School Streets, supuxo unha redución do 23% dos niveis de dióxido de nitróxeno (NO2) nas zonas onde se atopan as escolas e os seus arredores.