Boas e malas prácticas

Nesta sección, para cada indicador da listaxe d autoavaliación, queremos poñer exemplos de boas e malas prácticas para lograr contornas escolares seguras e saudables. Se coñeces algún exemplo, podes envialo a entornosescolares@isglobal.org e engadirémolo nesta sección. Grazas!

BusBici App: promueve la movilidad activa y sostenible!

BusBici App: promove a mobilidade activa e sustentable!

O proxecto, como o seu propio nome indica, é un percorrido en bicicleta coma se dun autobús tratásese, que vai recollendo aos nenos nos puntos concretos polos que pasan para ir á escola.

Como la revuelta escolar de Londres ha conseguido que casi 500 escuelas prohíban llegar en coche

Como a revolta escolar de Londres conseguiu que case 500 escolas prohiban chegar en coche

Un estudo sobre a calidade do aire mostra que o movemento popular detrás deste impulso, School Streets, supuxo unha redución do 23% dos niveis de dióxido de nitróxeno (NO2) nas zonas onde se atopan as escolas e os seus arredores.

Transformación dun aparcamento fronte á escola nun espazo de xogo

Transformación dun aparcamento fronte á escola nun espazo de xogo

Na cidade de Pontevedra, cidade de referencia, os nenos da escola Barcelos propuxeron cambios no espazo diante da escola que ata entón ocupaban os coches. Pontevedra é unha cidade de referencia en relación á pacificación do tráfico e a mellora da contorna urbana.

Ejemplo de malas prácticas: transformar un solar en aparcamiento delante de la escuela

Exemplo de malas prácticas: transformar un solar en aparcamento diante da escola

En Movera (Zaragoza), a área de urbanismo do Concello acondicionou un solar de propiedade municipal de 2.400 metros cadrados para que servise como aparcamento aos pais e nais do Colexio Público Juan Pablo Bonet. Este é un claro exemplo de mala práctica, e que vai en dirección contraria aos obxectivos da iniciativa “Contornas escolares seguros e saudables”. Tamén mostra a falta de traballo entre diversas áreas do Concello (saúde, educación, urbanismo, mobilidade, etc).

Proyecto "Pedalea y Anda al COle"

Proxecto “Pedalea e Anda ao COle”

A obesidade é un serio problema na sociedade actual que afecta a toda a poboación. Os escasos niveis de actividade física e o acusado tempo de sedentarismo definen un estilo de vida pouco saudable en nenos e adolescentes. O desprazamento á escola é un comportamento que realizan os mozos diariamente polo menos dúas veces ao día para ir e volver da escola. O proxecto PACO pretende profundar no coñecemento do desprazamento activo na escola. Coñece os resultados!

BusBici App: promueve la movilidad activa y sostenible!

BusBici App: promove a mobilidade activa e sustentable!

O proxecto, como o seu propio nome indica, é un percorrido en bicicleta coma se dun autobús tratásese, que vai recollendo aos nenos nos puntos concretos polos que pasan para ir á escola.

Como la revuelta escolar de Londres ha conseguido que casi 500 escuelas prohíban llegar en coche

Como a revolta escolar de Londres conseguiu que case 500 escolas prohiban chegar en coche

Un estudo sobre a calidade do aire mostra que o movemento popular detrás deste impulso, School Streets, supuxo unha redución do 23% dos niveis de dióxido de nitróxeno (NO2) nas zonas onde se atopan as escolas e os seus arredores.

Transformación dun aparcamento fronte á escola nun espazo de xogo

Transformación dun aparcamento fronte á escola nun espazo de xogo

Na cidade de Pontevedra, cidade de referencia, os nenos da escola Barcelos propuxeron cambios no espazo diante da escola que ata entón ocupaban os coches. Pontevedra é unha cidade de referencia en relación á pacificación do tráfico e a mellora da contorna urbana.

Ejemplo de malas prácticas: transformar un solar en aparcamiento delante de la escuela

Exemplo de malas prácticas: transformar un solar en aparcamento diante da escola

En Movera (Zaragoza), a área de urbanismo do Concello acondicionou un solar de propiedade municipal de 2.400 metros cadrados para que servise como aparcamento aos pais e nais do Colexio Público Juan Pablo Bonet. Este é un claro exemplo de mala práctica, e que vai en dirección contraria aos obxectivos da iniciativa “Contornas escolares seguros e saudables”. Tamén mostra a falta de traballo entre diversas áreas do Concello (saúde, educación, urbanismo, mobilidade, etc).

Proyecto "Pedalea y Anda al COle"

Proxecto “Pedalea e Anda ao COle”

A obesidade é un serio problema na sociedade actual que afecta a toda a poboación. Os escasos niveis de actividade física e o acusado tempo de sedentarismo definen un estilo de vida pouco saudable en nenos e adolescentes. O desprazamento á escola é un comportamento que realizan os mozos diariamente polo menos dúas veces ao día para ir e volver da escola. O proxecto PACO pretende profundar no coñecemento do desprazamento activo na escola. Coñece os resultados!