Aviso legal

Titular da web e da aplicación:
Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)

CIF: G65341695

Enderezo postal: calle Rosselló, número 132, 7ª planta, 08036 Barcelona

Rexistrada no Rexistro de Fundacións da Dirección Xeral de Dereito e de Entidades Xurídicas da Generalitat de Catalunya co número 2.634

Correo electrónico: lopd@isglobal.org

O sitio web é propiedade de ISGlobal.

A utilización do sitio web está suxeita ás seguintes condicións de uso. Solicitámoslle que as lea polo miúdo. O feito de acceder á web e utilizar os materiais contidos nela implica que vostede leu e acepta, sen reserva ningunha, estas condicións.

Condicións de uso
O sitio web contén material preparado por ISGlobal con fins unicamente informativos. A persoa usuaria debe ter en conta que tal material puidese non reflectir o estado máis recente sobre as cuestións analizadas. Así mesmo, este material pode ser modificado, desenvolvido ou actualizado sen notificación previa.

O acceso a este material non pretende constituír nin implica relación ningunha de confianza ou profesional entre ISGlobal e a persoa usuaria da web.

As ligazóns ou links que conteñen o sitio web poden conducir a persoa usuaria a outros sitios, páxinas web e/ou aplicacións xestionados por terceiros, sobre os que ISGlobal non exerce ningún tipo de control.

ISGlobal non responde nin do contido nin do estado dos devanditos sitios, páxinas web e aplicacións, e o acceso a elas a través do sitio web ou da aplicación tampouco implica que ISGlobal recomende ou aprobe o seu contido.

Limitación de responsabilidade
Quen utiliza a web faino pola súa propia conta e risco. ISGlobal non se responsabiliza dos erros ou das omisións dos que puidese adoecer o seu contido ou outros aos que se poida acceder a través delas. ISGlobal tampouco poderá ser considerada responsable de calquera dano derivado da utilización da web, nin por calquera actuación realizada sobre a base da información que nelas se proporcione.

ISGlobal non garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros da persoa usuaria do sitio web. En consecuencia, ISGlobal non responde polos danos e prexuízos que tales elementos puidesen ocasionarlle á persoa usuaria ou a terceiros.

[Actualizado o 11 de marzo de 2020]