Avalía o teu concello

Desde a iniciativa “Contornas escolares seguras e saudables” desenvolvemos 11 indicadores para que os concellos, as asociacións, os centros escolares ou calquera organismo interesado poidan realizar autoavaliacións sobre o estado das contornas escolares e o fomento da mobilidade activa, sostible e autónoma dos nenos, das nenas e dos adolescentes nos seus municipios.

Estes 11 indicadores, vinculados ás propostas da iniciativa “Contornas escolares seguras e saudables“, deseñáronse para que cada concello ou organismo/axente interesado faga unha avaliación inicial e periódica (cada 2 anos), para coñecer inicialmente en que estadio se atopan as contornas escolares avaliadas e

Desde a iniciativa “Contornas escolares seguras e saudables” desenvolvemos 11 indicadores para que os concellos, as asociacións, os centros escolares ou calquera organismo interesado poidan realizar autoavaliacións sobre o estado das contornas escolares e o fomento da mobilidade activa, sostible e autónoma dos nenos, das nenas e dos adolescentes nos seus municipios.

Estes 11 indicadores, vinculados ás propostas da iniciativa “Contornas escolares seguras e saudables“, deseñáronse para que cada concello ou organismo/axente interesado faga unha avaliación inicial e periódica (cada 2 anos), para coñecer inicialmente en que estadio se atopan as contornas escolares avaliadas e seguidamente poder ver o progreso ao longo do tempo.

seguidamente poder ver o progreso ao longo do tempo.

Así pode ir tomando conciencia dos aspectos que fai falta mellorar para chegar á situación “ideal”. Cómpre destacar que estes indicadores son unha simplificación, e que se poderían utilizar moitos máis, pero cremos que son suficientes e máis factibles de aplicar, e permiten ter unha idea da situación en cada municipio e tamén concienciar da necesidade de tomar medidas concretas, así como ofrecer ferramentas para que leven a cabo os cambios necesarios (ver a sección “Que máis podes facer?“).

Así pode ir tomando conciencia dos aspectos que fai falta mellorar para chegar á situación “ideal”. Cómpre destacar que estes indicadores son unha simplificación, e que se poderían utilizar moitos máis, pero cremos que son suficientes e máis factibles de aplicar, e permiten ter unha idea da situación en cada municipio e tamén concienciar da necesidade de tomar medidas concretas, así como ofrecer ferramentas para que leven a cabo os cambios necesarios (ver a sección “Que máis podes facer?“).

Como funciona?

Participar é moi sinxelo; o obxectivo é que os concellos, centros escolares ou asociacións (ANPA, ONG…) poidan realizar a autoavaliación a partir de indicadores relativamente fáciles de obter e de rexistar. O mecanismo de participación é diferente para os concellos e para os centros escolares ou asociacións. Polo de agora estamos en fase de deseño e testeo da ferramenta, así que agradecemos a vosa participación e as vosas achegas e comentarios.
Animádesvos a participar?

SI ES UN CONCELLO

Se es un concello: os concellos interesados en participar encherán o formulario preparado para tal fin, no que indicarán os datos de contacto, a poboación total do concello, o número de alumnos/as por franxa de idade no momento de contestar a enquisa, así como o número total de centros escolares por etapa educativa e os datos das escolas e institutos (en formato Excel: nome da escola ou instituto, coordenadas, número de alumnos/as totais, se ten primaria, secundaria ou ambos os dous). Estes datos son útiles á hora de ter unha idea das características dos concellos participantes e realizar estatísticas. Así mesmo, os concellos indicarán o nivel de cumprimento para cada indicador (todas son variables continuas agás o indicador nº 10). Dous anos despois da primeira autoavaliación, contactarase cos concellos para que volvan realizala, e así sucesivamente nos seguintes anos.

SI NON UN CONCELLO

As asociacións ou os centros interesados en participar encherán o formulario preparado para tal fin, no que indicarán os datos de contacto, así como información adicional (se se dispón dela), que é útil á hora de ter unha idea das características do concello ou da contorna escolar. Así mesmo, indicarase o nivel de cumprimento para cada indicador (todas son variables continuas excepto o indicador nº 10). Propoñemos que a autoavaliación sexa cada dous anos, para ir valorando se hai melloras nas contornas escolares. Importante: algúns indicadores están pensados para que se rexistren a escala municipal; nese caso, á hora de rexistrar, indique “Non aplica”.

IMPORTANTE
unha vez cuberto o formulario,
envíe un email

mireia.gascon@isglobal.org

para informar de que
este se cubriu.

Os 11 indicadores da iniciativa
“Contornas escolares seguras e saudables”

IMPORTANTE
unha vez cuberto o formulario,
envíe un email

mireia.gascon@isglobal.org

para informar de que
este se cubriu.

Porcentaxe de colexios sen aparcamento dentro do recinto escolar.

Porcentaxe de colexios sen aparcamento dentro do recinto escolar.

Porcentaxe de escolas con aparcamento seguro para bicicletas e patinetes.

Porcentaxe de escolas con aparcamento seguro para bicicletas e patinetes.

Porcentaxe de escolas que teñen xardíns escolares, tellados verdes, xardín, xardín vertical, tellados verdes, etc. (aplícase calquera).

Porcentaxe de escolas que teñen xardíns escolares, tellados verdes, xardín, xardín vertical, tellados verdes, etc. (aplícase calquera).

Porcentaxe de colexios en cuxo contorno hai medidas para calmar o tráfico motorizado para reducir a velocidade (máximo 20 km/h) e o número de vehículos.

Porcentaxe de colexios en cuxo contorno hai medidas para calmar o tráfico motorizado para reducir a velocidade (máximo 20 km/h) e o número de vehículos.

Porcentaxe de escolas que teñen un aparcadoiro limitado para coches ou motos preto da entrada.

Porcentaxe de escolas que teñen un aparcadoiro limitado para coches ou motos preto da entrada.

Dado que non hai incidentes e respéctanse as normas, porcentaxe de contornas escolares que NON precisan presenza policial / cívica para xestionar a entrada e saída.

Dado que non hai incidentes e respéctanse as normas, porcentaxe de contornas escolares que NON precisan presenza policial / cívica para xestionar a entrada e saída.

Porcentaxe de centros educativos cun proxecto de camiño escolar implementado. O proxecto de camiño escolar debe seguir os estándares establecidos pola DGT: (ver referencia) seguro, sostible, saudable, con autonomía.

Porcentaxe de centros educativos cun proxecto de camiño escolar implementado. O proxecto de camiño escolar debe seguir os estándares establecidos pola DGT: (ver referencia) seguro, sostible, saudable, con autonomía.

Do total de km de rúas nun radio de 1.000 m arredor de cada escola, indica a porcentaxe de km de carrís bici segregados (sen coches) que permiten o uso autónomo por parte de nenos e adolescentes.

Do total de km de rúas nun radio de 1.000 m arredor de cada escola, indica a porcentaxe de km de carrís bici segregados (sen coches) que permiten o uso autónomo por parte de nenos e adolescentes.

Porcentaxe de escolas que participan en programas educativos para promover o uso diario de bicicletas e
seguridade viaria (ver referencia).

Porcentaxe de escolas que participan en programas educativos para promover o uso diario de bicicletas e
seguridade viaria (ver referencia).

O municipio ten limitada, por ordenanza municipal, a velocidade máxima a 30 km/h de forma xeneralizada en todo o municipio (non soamente o que establece a nova normativa da DGT) e faise cumprir a normativa mediante control de velocidade.

O municipio ten limitada, por ordenanza municipal, a velocidade máxima a 30 km/h de forma xeneralizada en todo o municipio (non soamente o que establece a nova normativa da DGT) e faise cumprir a normativa mediante control de velocidade.

Porcentaxe de estudantes de primaria e secundaria do municipio que van de xeito independente (sen o acompañamento dun adulto) á escola, xa sexa a pé, en patinete ou en bicicleta.

Porcentaxe de estudantes de primaria e secundaria do municipio que van de xeito independente (sen o acompañamento dun adulto) á escola, xa sexa a pé, en patinete ou en bicicleta.