Eskola-inguruneak haurren osasuna babesteko eremu bihur daiteze

Legez besteko Proposamen bat bultzatzeko manifestuari babesa eman eta zure udalerria ebaluatzeaz gain, proposamena sare sozialetan, zure ikastetxean edo guraso elkartean, zure udalerriko erakundeen artean edo zure Udaleko osoko bilkuran ere zabal dezakezu:

Folleto

ESKUORRIA

Ikastetxeetako inguruneak haurren osasuna babesteko eremu bihurtzeko proposamena

Moción

MOZIOA

Udalentzako eta administrazio publikoentzako mozio-eredua (.doc)

Moción

MOZIOA

Udalentzako eta administrazio publikoentzako mozio-eredua (.pdf)

Materiales para redes sociales

SARE SOZIALETARAKO MATERIALA

Sare sozialetan kanpaina zabaltzeko kita (

gaztelaniaz bakarrik)

Adierazleez gain

Adierazleez gain, “Eskola-ingurune seguruak eta osasungarriak” ekimenak ekintza gehigarriak proposatzen ditu:

  • Udal-ordenantzak berrikustea, eskola-inguruneetan bide-segurtasuna areagotzeko.
  • Eskola-bideen proiektu horiek garatzeko, haurrek parte hartu beharko dute, LOMLOEk Nazio Batuek aitortutako eskubideak betez eskatzen digun bezala. LOMLOEren arabera, hezkuntza-administrazioek eskola-bideak bermatuko dituzte eta joan-etorri jasangarriak sustatuko dituzte. Etaparen helburu gisa, Lehen Hezkuntzatik, ikasleek mugikortasun aktiboko eta autonomoko eguneroko ohiturak garatuko dituzte. Inguruko erakunde eta elkarteekin lankidetzan aritu beharra dago (Legeak hau ere ere jasotzen du), eta, horren ondorioz, Eskola Bideko proiektuak hezkuntza-baliabidetzat hartu behar dira, haurrek kalea galdu dutela denon artean hausnartzeko, eta hezkuntza-administrazioek egoera hori aldatzeko lidergoaren eta koordinazioaren ardura hartu behar dute.
  • Udal Hirigintza Antolamendurako Planaren erredakzioan eskola-ingurune seguru eta osasungarriak sustatzeko neurriak sartzea. Adibidez, testuak ikastetxeen inguruko berdeguneen erreserba zehaztea, oinezkoentzako kaleak edo bidegorriak sartzeko asmoa, ikastetxeen inguruan eta udalerri osoan.
  • Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Planetan eskola-inguruneetako trafikoa mugatzeko eta baketzeko neurri espezifikoak sartzea. Adibidez, dokumentuak oinezkoen kaleak eta bidegorriak, seinaleztapena hobetzea eta mugikortasunaren hierarkia aldatzea barne hartzen ditu, oinezkoei lehentasuna emanez.
  • Ikastetxearekiko hurbiltasuna lehenestea, eskola-arloko oinarrizko irizpide gisa, haurren eta komunitate osoaren mesederako. “Eskolatze eremu bakarraren” ezarpena atzera botatzea planteatzen da, horrek eragin kaltegarria baitu eguneroko joan-etorri motorizatuen hazkundean. Kontuan izan behar da bizilekuaren eta ikastetxearen arteko distantzia ibiltaririk ohikoena 1,5 km-koa dela eta bizikletan egitekoa 4 km-koa.
  • Garraio publikoa sustatzea. Geldialdiak seguruak, irisgarriak eta lagunkoiak direla bermatzea haur eta nerabeentzat eta hiri-bilbean nahikoa geldialdi daudela bermatzea. Tarifa murriztuak ere planteatzen dira, ikastetxea edo institutua hiri-bilbetik oso urrun egonez gero.

Estekak

Zure udalerrian ingurune seguru eta osasungarriak lortzeko neurriak ezartzen lagun diezazuketen ideiak eta informazioa biltzen dituzten zenbait esteka ere erantsi ditugu: