Granadako Foru Aldundiak udalerriei laguntza ematen die ikastetxeetarako joan-etorri aktiboak erraztuko dituzten hobekuntzak sartzeko.

Eskola-bide seguruen programen beharrezko ebaluazioa eta jarraipena.

Granadako Aldundiak 10 urte daramatza eskola-bide seguruak ezartzeari buruzko aholkularitza-programa bat garatzen udalerrientzat. Orain arte 34 udalerri igaro dira, eta horietatik 31k parte hartu dute ebaluazio horretan. Inkesta horretan 14 galdera egin dira programa ezartzeari buruz, eta beste 6 galdera gehitu zaizkie, programaren kokapenari eta hasierari buruzkoak. Inkestak amaitu ondoren, emaitzak datu-base
batera eraman dira, eta hortik abiatuta, inkestatuen parametroen arteko gurutzaketak ezarri dira, horiek etorkizunerako dituzten ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak ezagutzeko. Txosten osoa honako esteka hauetan kontsulta dezakezu. Era berean, Eskola Bide Seguruak Ezartzeko Eskuliburua eransten dugu.