Zure udalerriko eskola-inguruneen kalitatea
ebaluatzeko kontrol-zerrenda

Zure udalerriko eskola-inguruneen kalitatea ebaluatzeko kontrol-zerrenda

Eskola-ingurune seguruak eta osasungarriak” ekimenetik 11 adierazle garatu ditugu, udalerriek, elkarteek, ikastetxeek edo interesa duen edozein erakundek autoebaluazioak egin ditzaten eskola-inguruneen egoerari buruz eta beren udalerrietan haurren eta nerabeen mugikortasun aktiboa, jasangarria eta autonomoa sustatzeari buruz.

11 adierazle horiek “Eskola-ingurune seguruak eta osasungarriak” ekimenean jasotako proposamenekin lotuta daude, eta udalerri edo erakunde/eragile interesdun bakoitzak hasierako eta aldizkako ebaluazioa egiteko diseinatu dira (2 urtean behin), ebaluatutako eskola-inguruneak hasieran zein fasetan dauden

Eskola-ingurune seguruak eta osasungarriak” ekimenetik 11 adierazle garatu ditugu, udalerriek, elkarteek, ikastetxeek edo interesa duen edozein erakundek autoebaluazioak egin ditzaten eskola-inguruneen egoerari buruz eta beren udalerrietan haurren eta nerabeen mugikortasun aktiboa, jasangarria eta autonomoa sustatzeari buruz.

11 adierazle horiek “Eskola-ingurune seguruak eta osasungarriak” ekimenean jasotako proposamenekin lotuta daude, eta udalerri edo erakunde/eragile interesdun bakoitzak hasierako eta aldizkako ebaluazioa egiteko diseinatu dira (2 urtean behin), ebaluatutako eskola-inguruneak hasieran zein fasetan dauden jakiteko eta, ondoren, denboran zehar izandako aurrerapena ikusi ahal izateko.

jakiteko eta, ondoren, denboran zehar izandako aurrerapena ikusi ahal izateko.

Horrela, egoera “idealera” iristeko hobetu behar diren alderdien kontzientzia har daiteke. Azpimarratu behar da adierazle horiek sinplifikazio bat direla, eta askoz gehiago erabil daitezkeela, baina gure ustez aplikatzeko nahikoak eta egingarriagoak dira, eta aukera ematen dute udalerri bakoitzeko egoeraren ideia bat izateko eta neurri zehatzak hartzeko beharraz kontzientziatzeko, bai eta beharrezko aldaketak egiteko tresnak eskaintzeko ere (ikus “Zer gehiago egin dezakezu?“atala ekimenaren webgunean).

Horrela, egoera “idealera” iristeko hobetu behar diren alderdien kontzientzia har daiteke. Azpimarratu behar da adierazle horiek sinplifikazio bat direla, eta askoz gehiago erabil daitezkeela, baina gure ustez aplikatzeko nahikoak eta egingarriagoak dira, eta aukera ematen dute udalerri bakoitzeko egoeraren ideia bat izateko eta neurri zehatzak hartzeko beharraz kontzientziatzeko, bai eta beharrezko aldaketak egiteko tresnak eskaintzeko ere (ikus “Zer gehiago egin dezakezu?“atala ekimenaren webgunean).

Nola funtzionatzen du?

Parte hartzea oso erraza da; helburua da udalerriek, ikastetxeek edo elkarteek (guraso elkarte, GKEak eta abar) autoebaluazioa egin ahal izatea lortzeko eta jakinarazteko errazak diren adierazleetatik abiatuta. Parte hartzeko mekanismoa desberdina da udalentzat eta ikastetxe edo elkarteentzat. Oraingoz, tresna diseinatzeko eta probatzeko fasean gaude. Beraz, eskerrik asko zuen parte-hartzeagatik eta zuen ekarpen eta iruzkinengatik.
Parte hartzera animatzen zaituztegu?

UDALA BAZARA

Parte hartu nahi duten udalerriek horretarako prestatutako inprimakia bete beharko dute, eta honako datu hauek adierazi beharko dituzte: Harremanetarako datuak, udalerriko biztanleria osoa, inkesta erantzuteko unean udalerrian dagoen adin-tarte bakoitzeko ikasle-kopurua, hezkuntza-etapa bakoitzeko ikastetxe-kopuru osoa, ikastetxeko edo institutuko ikasle kopuru osoa, ikastetxe eta institutu guztien datuak ordenatuta badaude, ikastetxe eta institutuen datuak: Datu horiek baliagarriak dira parte hartzen duten udalerrien ezaugarrien ideia bat izateko eta estatistikak egiteko. Era berean, udalerriek adierazle bakoitzaren betetze-maila adieraziko dute (guztiak aldagai jarraituak dira, 10. adierazlea izan ezik). Lehenengo autoebaluazioa egin eta bi urtera, udalerriekin harremanetan jarriko gara berriro egin dezaten, eta berdin hurrengo urteetan.

UDALA EZ BAZARA

Parte hartu nahi duten elkarteek edo ikastetxeek horretarako prestatutako inprimakia bete) beharko dute, harremanetarako datuak adieraziz, bai eta informazio gehigarria ere, halakorik izanez gero, baliagarria baita udalerriaren edo eskola-ingurunearen ezaugarrien berri izateko. Era berean, adierazle bakoitzaren betetze-maila adieraziko da (guztiak aldagai jarraituak dira, 10. adierazlea izan ezik). Autoebaluazioa bi urtean behin egitea proposatzen dugu, eskola-inguruneetan hobekuntzarik dagoen baloratzeko. Garrantzitsua: adierazle batzuk udal-mailan emateko pentsatuta daude; kasu horretan, informazioa ematerakoan, “Ez da aplikatzen” adierazi behar da.

GARRANTZITSUA
inprimakia bete ondoren,
bidali e-mail bat

mireia.gascon@isglobal.org

helbidera, bete dela
jakinarazteko.

“Eskola-ingurune seguruak eta osasungarriak”
ekimenetik 11 adierazle

GARRANTZITSUA
inprimakia bete ondoren,
bidali e-mail bat

mireia.gascon@isglobal.org

helbidera, bete dela
jakinarazteko.

Eskola-esparruan autoentzako aparkalekurik ez duten ikastetxeen ehunekoa.

Eskola-esparruan autoentzako aparkalekurik ez duten ikastetxeen ehunekoa.

Bizikletentzako, patinentzako eta patineteentzako aparkaleku segurua duten ikastetxeen ehunekoa.

Bizikletentzako, patinentzako eta patineteentzako aparkaleku segurua duten ikastetxeen ehunekoa.

Eskola-baratzeak, estalki berdeak, lorategia, lorategi bertikala, sabai berdeak eta abar dituzten ikastetxeen ehunekoa (edozein aplikatzen da).

Eskola-baratzeak, estalki berdeak, lorategia, lorategi bertikala, sabai berdeak eta abar dituzten ikastetxeen ehunekoa (edozein aplikatzen da).

Abiadura mugatuz (gehienez 20 km/h) eta ibilgailu-kopurua murriztuz, motordun ibilgailuen zirkulazioa baretzeko neurriak dituzten ikastetxeen ehuneko.

Abiadura mugatuz (gehienez 20 km/h) eta ibilgailu-kopurua murriztuz, motordun ibilgailuen zirkulazioa baretzeko neurriak dituzten ikastetxeen ehuneko.

Sarreratik gertu autoen edo motorren aparkalekua mugatuta duten ikastetxeen ehunekoa.

Sarreratik gertu autoen edo motorren aparkalekua mugatuta duten ikastetxeen ehunekoa.

Istilurik ez dagoenez eta arauak errespetatzen direnez, sarrera eta irteera kudeatzeko polizia-agenterik BEHAR EZ duten eskola-inguruneen ehunekoa.

Istilurik ez dagoenez eta arauak errespetatzen direnez, sarrera eta irteera kudeatzeko polizia-agenterik BEHAR EZ duten eskola-inguruneen ehunekoa.

Eskola-bidearen proiektua ezarrita duten ikastetxeen ehunekoa. Eskolako bidearen proiektuak Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak (seguruak, jasangarriak, osasungarriak, autonomiarekin) ezarritako estandarrei jarraitu behar die.

Eskola-bidearen proiektua ezarrita duten ikastetxeen ehunekoa. Eskolako bidearen proiektuak Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak (seguruak, jasangarriak, osasungarriak, autonomiarekin) ezarritako estandarrei jarraitu behar die.

Ikastetxe bakoitzaren inguruan 1.000 metroko erradioan dauden kaleen km guztietatik, adierazi haur eta nerabeek modu autonomoan erabiltzeko aukera ematen duten bereizitako (autorik gabeko) bidegorrien kilometroen ehunekoa.

Ikastetxe bakoitzaren inguruan 1.000 metroko erradioan dauden kaleen km guztietatik, adierazi haur eta nerabeek modu autonomoan erabiltzeko aukera ematen duten bereizitako (autorik gabeko) bidegorrien kilometroen ehunekoa.

Bizikletaren eguneroko erabilera eta bide-segurtasuna sustatzeko hezkuntza-programetan parte hartzen duten ikastetxeen ehunekoa (ikus erreferentzia).

Bizikletaren eguneroko erabilera eta bide-segurtasuna sustatzeko hezkuntza-programetan parte hartzen duten ikastetxeen ehunekoa (ikus erreferentzia).

Udalerriak, udal-ordenantza bidez, gehienez 30 km/h-ko abiadura du mugatuta udalerri osoan (ez bakarrik DGTren araudi berriak ezartzen duena), eta araudia betearazten da abiadura-kontrolaren bidez.

Udalerriak, udal-ordenantza bidez, gehienez 30 km/h-ko abiadura du mugatuta udalerri osoan (ez bakarrik DGTren araudi berriak ezartzen duena), eta araudia betearazten da abiadura-kontrolaren bidez.

Oinez, patinetean edo bizikletan, heldu baten laguntzarik gabe ikastetxera modu autonomoan joaten diren udalerriko lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleen ehunekoa.

Oinez, patinetean edo bizikletan, heldu baten laguntzarik gabe ikastetxera modu autonomoan joaten diren udalerriko lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleen ehunekoa.